Montag

  • 19.00 - 20.00 Kickboxen
  • 20.00 - 21.00 MMA (Level 1 - 4)

Freitag

  • 19.00 - 20.00 Kickboxen
  • 20.00 - 21.00 MMA (Level 1 - 4)